top of page
Bishop Goes to Mass
image.png

 TOEKOMSTMAURITIUSKERK

Werkgroep toekomstgerichte Mauritiuskerk IJlst 

Onlangs is door het kerkbestuur van de protestantse gemeente van IJlst de werkgroep ‘toekomstgerichte Mauritiuskerk’ ingesteld. De werkgroep bestaat uit een aantal mensen van zowel binnen als buiten de kerkgemeenschap. Doel van deze werkgroep is om te kijken naar de wijze waarop de Mauritiuskerk breder kan worden ingezet voor de hele gemeenschap IJlst.  

Het gebouw bestaat uit de kerk zelf, de Eehof en de prachtige kerktuin. Zonde dat deze locatie voor een groot gedeelte van de week niet wordt gebruikt. De wens is om van de kerk een ontmoetingsplek te maken voor alle inwoners van IJlst. 

 

Om tot een reëel en volledig advies te komen zal de werkgroep verschillende mogelijkheden onderzoeken. Overleg en samenwerking met ondernemingen en verenigingen in IJlst heeft daarbij ook zeker de aandacht. Daarnaast zijn ideeën vanuit de inwoners van IJlst ook van harte welkom, zodat we namens een brede groep een advies kunnen uitbrengen. 

Actueel

Februari 2024

De vragenlijst aan de bewoners van IJlst is de deur uit. De eerste reacties zijn binnen en zeer bruikbaar. Invullen kan nog t/m 15 maart 2024 via de link op deze site.

 Verder hebben we binnenkort een gesprek met de Helpdesk Kerken SWF. Nadat we alle informatie hebben verzameld, zullen we in april de eerste bevindingen/ conclusies delen met het kerkbestuur.

 

Januari 2024

Deze maand zullen er enkele werkbezoeken gedaan worden bij vergelijkbare kerkgebouwen, die ook een bredere functie hebben dan alleen kerk- en rouwdiensten. Daarnaast bereiden we een enquête voor die in februari verspreid zal worden. We willen hiermee onderzoeken welke wensen/ gedachten er leven onder de IJlster bevolking met betrekking tot het kerkgebouw en de functionaliteit ervan.

 

December 2023

In november heeft er een stuk over de werkgroep in het Kypmantsje gestaan. Dit heeft geleid tot enkele reacties van personen/ initiatieven die eventueel gebruik zouden willen maken van de ruimten van de Mauritiuskerk. Wij hebben hen in contact gebracht met het kerkbestuur van de protestantse gemeente.

bottom of page