top of page

Vragenlijst aan de inwoners van IJlst

Onlangs is door het kerkbestuur van de PKN gemeente van IJlst de werkgroep: ‘toekomstgerichte Mauritiuskerk’ ingesteld. Het doel van deze werkgroep is om te kijken naar de wijze waarop de Mauritiuskerk breder ingezet kan worden voor de hele gemeenschap van IJlst.

Om dit te realiseren hebben we u ook nodig! We horen graag welke ideeën er bij u op komen.

We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u de onderstaande vragenlijst voor ons wilt invullen. U mag de vragenlijst middels een QR- code insturen. Daarnaast kunt u de vragenlijst schriftelijk invullen en inleveren via de brievenbus van de Maurituskerk (Eegracht 47, IJlst).

Het gebouw bestaat uit de kerk zelf, de Eehof (met een ontmoetingsruimte + bar en een aantal vergaderruimtes) en een prachtige kerktuin.

U mag de vragenlijst anoniem invullen, maar u mag uw gegevens ook met ons delen, zodat we eventueel nog contact met u kunnen opnemen. 

De termijn voor het inleveren van de vragenlijst is inmiddels verstreken. Wilt u toch nog iets kwijt over dit onderwerp, dan kunt u via de contactpagina een bericht sturen.

Mauritiuskerk

bottom of page